FOLKER – Bildergalerie


Album Bardentreffen.N�rnberg 2015

zum Album

Bildergalerie Fotos von Doris Joosten: Siyabulela (Sabu) Jiyana (Abavuki) Thulani Mtyi (Abavuki) Amparo S�nchez Amparo S�nchez & Jos� Ferrer Jos� Alberto Varona (Amparo S�nchez) Cynthia Nickschas Gabby Young Hadi Alizadeh Mayra Andrade Aleksey Skossyrev (Otava Yo) Dmitry Shihardin 1 (Otava Yo) Dmitry Shihardin 2 (Otava Yo) Timur Sigidin (Otava Yo Stephan Eicher Stoppok Astrid North (Stoppok) Christina Lux Martin Gallup (Stoppok) Jouko Kyh�l� (Sv�ng) Toby


� 2015 by Doris Joosten

Update vom
09.02.2023
Links
go! Home
go! Zum Album